«Боляче буває всім»

Автор: olga от 22-12-2021, 15:20, Переглядiв: 116

0 Підготувала: Савчук І.М.

«Боляче буває всім»
Мета: сформувати поняття про красу природи; розширити знання здобувачів освіти про домашніх тварин; сформувати уявлення дітей про правила догляду за друзями нашими меншими; ознайомити учнів з нормативно-правовими актами щодо утримання і поводження з ними;закріпити знання та навички безпечної поведінки при зустрічі з безпритульними тваринами; виховувати любов до тварин, відповідальність за них і дбайливе ставлення до них; виховувати в учнів повагу до тами нашими меншими»; сприяти налагодженню доброзичливості, сердечності, взаєморозуміння та взаємоповаги.
Обладнання. Телевізор, комп’юттварин, порозуміння з «браер, нормативні документи,виставка малюнків із зображенням тварин, фотографії дітей з домашніми улюбленцями, оповідання В. Сухомлинського.
Форма діяльності: відверта розмова.
Зміст виховної діяльності: ціннісне ставлення до природи

Категория: Методична скарбниця

 

Конспекти уроків з української мови

Автор: olga от 22-12-2021, 10:47, Переглядiв: 97

0 Підготувала учитель початкових класів Мачуліна Н.М.

Тема.Велика буква у назвах міст, сіл.
Мета: формувати в учнів навички писати з великої букви назви міст; вчити знаходити ці назви у тексті та пояснювати їх написання; удосконалювати навички каліграфічного та грамотного письма, розвивати зв’язне мовлення учнів , вміння працювати з книгою та робити висновки; удосконалювати навички роботи в парах, спонукати до висловлювання особистих точок зору, ідей; виховувати любов до рідного краю та бажання вчитися.
ХІД УРОКУ

І.Організація класу до уроку.
1.Привітання з гостями.
2. Емоційна готовність учнів.
«Зніміть» зі свого обличчя долонькою усмішку та «киньте» своєму сусідові. «Спіймайте» усмішку, «прикрасьте» нею своє обличчя…
Можете «кинути» свою усмішку і гостям…. і своїй вчительці, бо ваша посмішка, підтримка і допомога мені ой як зараз потрібна.
Тепер сідають ті діти, чиє ім’я закінчується буквою а,
…чиє ім’я закінчується на приголосний,
… чиє ім’я закінчується буквою я
3. Побажання на урок.

Нехай вашими вірними друзями на уроці будуть
уважність, кмітливість, винахідливість.
ДЕТАЛЬНІШЕ


Тема. Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами предметів.
Мета: перевірити знання, вміння, навички учнів про слова – назви предметів, а саме: знаходити іменники серед інших слів, добирати до загальних назв власні, писати власні іменники з великої букви, змінювати число іменника ; активізувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення, орфографічну пильність, чуття мови, аналітико-синтетичні вміння, творчі здібності; виховувати самостійність, цілеспрямованість, любов до природи, старанність і наполегливість у навчанні.
Методи: ілюстративний, проблемно-пошуковий, словесний, критичного мислення, самостійної роботи, практичний.
Тип уроку : урок закріплення знань,умінь та навичок.
Обладнання : індивідуальні картки, малюнки для малюнкового диктанту (заєць, лисиця, вовк, собака).
ХІД УРОКУ

І. Організація учнів до уроку
Лунає дзвіночок – до праці мерщій!
Ти всі перешкоди здолати зумій!
Працюй наполегливо, щиро, старанно,
Щоб кожна хвилинка не втратилась марно!
ІІ. Оголошення теми, завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності
1. Метод «банани» Обведіть кружечком кожну другу літеру і відгадайте тему нашого уроку АСПЛКОДВДАГНДАРЗБВТИШПЛРРЕАДТМЧЕКТМІОВ

- Отже, тема уроку «СЛОВА –НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ ». Наше завдання
закріпити знання про іменник, одержані на попередніх уроках.
- А що ви вже знаєте про іменник?
2. Метод «Мозковий штурм»
- Які слова називаються іменниками?
- На які питання відповідають іменники?
- Як називаються слова, що відповідають на питання хто?
- Як називаються слова, що відповідають на питання що?
- Як називаються слова, які пишуться з великої букви? Які це іменники ?
- Як називаються слова, які пишуться з малої букви?

3. Гра «Світлофор » (із цеглинками Лего) та індивідуальна робота на картках.
3 учні працюють індивідуально:
ДЕТАЛЬНІШЕ

Категория: Методична скарбниця

 

Фрагмент дистанційного уроку

Автор: olga от 20-12-2021, 12:29, Переглядiв: 62

0 Підготувала учитель фізики та інформатики Кальченко О.В.
Фрагмент дистанційного уроку
Фрагмент дистанційного уроку
Фрагмент дистанційного уроку

Фрагмент дистанційного уроку

ДЕТАЛЬНІШЕ

Категория: Методична скарбниця

 

Формування комунікативних компетенцій на уроках англійської мови

Автор: olga от 14-11-2021, 11:24, Переглядiв: 38

0 Підготувала учитель англійської мови Синельник М. А.

Формування комунікативних компетенцій шляхом удосконалення практичних навичок
на початковому та середньому етапах вивчення англійської мови


Зміни, які відбуваються у сучасних міжнародних відносинах, засобах комунікації (використання нових інформаційних технологій) вимагають підвищення комунікативної компетенції школярів, вдосконалення їхньої філологічної підготовки, тому пріоритетне значення набуло вивчення іноземної мови.
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.
Як відомо сучасні нормативні матеріали орієнтують викладачів на формування в учнів певного рівня іншомовної комунікативної компетенції, тобто здатності спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні.
Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціально-культурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому суспільстві. Головною метою будь-якої системи освіти є розвиток особистості учня. Навчання виступає як основа та засіб психічного і в цілому особистісного розвитку людини.

Таким чином основне завдання сучасного педагога полягає у формуванні особистості з таким рівнем культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почуватись у різноманітних комунікативних ситуаціях. Найбільше цьому сприяє комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: формування і розвиток міжкультурної комунікативної компетенції. Комунікативна мета у вивченні ІМ є пріоритетною, бо вона передбачає таку організацію діяльності, яка спрямована на оволодіння учнями спілкуванням в усній (говоріння,аудіювання) та писемній(читання,письмо) формах у межах визначених комунікативних сфер, тематики ситуативного мовлення та на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу. Саме набуття комунікативної компетентності перетворює учня з носія академічних знань на людину соціально активну, налаштовану на соціалізацію у суспільстві з метою практичного використання набутих знань.
У зв’язку з вищезазначеним актуальність полягає в необхідності уточнень функцій іноземної мови, визначенні нових стратегічних напрямів процесу оволодіння нею, перегляду шляхів і засобів навчання.
Мета – проаналізувати особливості процесу формування комунікативної компетенції учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності на початковому та середньому етапах навчання.
Результатом роботи над цією темою має стати: досягнення учнями такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в усній та письмовій формах у межах комунікативних сфер.
ДЕТАЛЬНІШЕ

Категория: Методична скарбниця

 
 

Вокально-хорова робота на уроках музичного мистецтва

Автор: olga от 31-10-2021, 11:10, Переглядiв: 22

0 Підготувала учитель музичного мистецтва Тернівська А. П.

Вокально-хорова робота на уроках музичного мистецтва

Постановка проблеми. Зміни та новітні тенденції у сучасному світі вимагають від нас запровадження у роботу загальноосвітніх навчальних закладів нової концепції мистецької освіти й художньо-естетичного виховання, вимагає змін та іноваційних підходів і розробок музично-педагогічних технологій, спроможних активно впливати на формування естетичної культури та виховання здобувачів освіти. Музичним мистецтвом, за допомогою якого можна досить успішно реалізувати дану стратегію, є хорова музика. Отже, набуває актуальності вдосконалення вокально-хорової роботи з учнями на уроках музичного мистецтва.
Аналіз досліджень і публікацій. Аналізуючи джерела мистецького спрямування доводимо, що відомими науковцями Е. Абдулліним, А.Авдієвським, І. Гадаловою, А. Козир, П. Ніколаєнко, Т. Овчинниковою, Е.Печерською, Т. Овчинниковою О. Раввіновим, Г. Рігіною, О. Ростовським, Е.Абдулліним, Г. Стуловою, Ю. Юцевичем досліджено різні аспекти вокально-хорового виховання учнів молодшого та середнього шкільного віку на уроках музичного мистецтва та в діяльності художніх колективів.
Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні змісту вокально-хорової роботи вчителя на уроках музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах та визначенні її впливу на формування естетичної культури здобувачів освіти.
ДЕТАЛЬНІШЕ

Категория: Методична скарбниця

 

Робота з обдарованими учнями

Автор: olga от 10-10-2021, 10:34, Переглядiв: 38

0 Підготувала учитель історії та правознавства Федірко І.О.
Робота з обдарованими учнями

ДЕТАЛЬНІШЕ

Категория: Методична скарбниця

 

Сценарій спортивно-масового заходу

Автор: olga от 3-10-2021, 10:25, Переглядiв: 24

0 Підготувала учитель фізичної культури Балюк С.І.
Сценарій
спортивно-масового заходу до Дня Українського козацтва та Дня захисника України
«Козацькі забави»


Мета: розширити кругозір учнів про козацтво, сприяти патріотичному вихованню та усвідомленню учнями ролі українського козацтва у боротьбі за свободу і самостійність.
Ведуча 1 : Дорогі гості, діти! Шановна громадо! Ми раді зустрітися з вами на нашому святі, яке приурочуємо до Дня українського козацтва.
Ведуча2 : Вітаємо всіх, хто прийшов на свято козацькі забави! Сьогодні на вас чекає захоплива мандрівка в історію українського козацтва, конкурсна програма та музично-розважальна частина.
Ведуча1 : є думка, що у запорізькі козаки приймали всіх, хто приходив на Січ і вмів перехреститися. Проте це не так. Щоб стати козаком, потрібно було пройти нелегку школу навчання і суворі іспити, які витримували не всі. Перевіряли новачка і на такі якості, як кмітливість, товариськість, уміння не розгубитися у складних ситуаціях.
ДЕТАЛЬНІШЕ

Категория: Методична скарбниця

 
Назад Вперед